ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Επιλέγουμε τους συνεργάτες μας με στόχο την ανάπτυξη μιας μακροχρόνιας και αμοιβαία επωφελούς συνεργασίας.

Έχουμε ήδη ξεκινήσει εξαγωγές με επιτυχία σε διάφορες χώρες και στοχεύουμε σε περαιτέρω συνεργασίες σε νέες αγορές.

Αν ενδιαφέρεστε να γίνετε συνεργάτης μας ή αν θέλετε να μάθετε τον κοντινότερο συνεργάτη μας επικοινωνήστε μαζί μας στέλνοντας e-mail: